Klaar voor de start? Af!

Wat goed dat jij als werkgever overweegt aan de gang te gaan om meer medewerkers van en naar het werk op de fiets te krijgen! Sjees Gangmakers geeft je een eerste zetje in de rug, zodat jij vaart kunt maken.

Net als bij elke fietstocht begin je ook jouw gangmakersrit bij weten hoe je aan de start staat: wat doet jouw organisatie op fietsgebied? Is fietsen bij jullie helemaal nog niet aan orde, zijn jullie enthousiaste amateurs die zelf het wiel uitvinden of koersen jullie al als een profteam op topniveau? Het Brabant mobiliteitsnetwerk heeft verschillende hulpmiddelen, zodat jij kunt bepalen hoe jij aan de start verschijnt.

Hulpmiddel 1: de werknemersenquête

Hoeveel mensen fietsen er al? Wat hebben zij nodig om vaker te fietsen? En waarom fietsen anderen (nog) niet? Wonen ze te ver weg of willen ze hun dure e-bike niet in dat gammele fietsenrek bij het kantoor zetten? Met de werknemersenquête krijg je snel een betrouwbaar beeld van de fietsstimuleringskansen binnen jouw organisatie.

Zo werkt het:

  • Het Brabant mobiliteitsnetwerk levert je een bewezen succesvolle vragenlijst aan, die voldoet aan alle AVG-regels.
  • Met één druk op de knop zorg jij dat medewerkers de lijst kunnen invullen.
  • Binnen twee weken na sluiting van de enquête heb je de onderzoeksresultaten op je bureau liggen. 

In de rapportage doen we suggesties hoe fietsstimulering binnen jouw organisatie succesvol kan worden uitgerold.

Hulpmiddel 2: de benchmark

Als werkgever kun je veel doen om fietsen te stimuleren onder je medewerkers. Om snel in kaart te brengen wat je al hebt, en waarvan jij nog geen gebruik maakt, is de benchmark fiets ontwikkeld. Jij vult de benchmark in en wij scoren je op zes onderwerpen die bepalend zijn voor het succes van je fietsstimulering: 

  • beleid

  • monitoring en evaluatie

  • stallingen en voorzieningen

  • vergoedingen en regelingen

  • voorzieningen voor zakelijke ritten

  • communicatie en promotie. 

Met het uitslagformulier heb je op twee A4-tjes je scores en de specifieke kansen voor de fiets op een rijtje staan: overzichtelijk toch?

Hulpmiddel 3: Advies op maat 

De werknemersenquête bekijkt je mobiliteitsvraagstuk vanuit de kant van je medewerker: zijn/haar klantvraag. Met de benchmark breng je als werkgever in beeld wat je zelf al doet: jouw aanbod. In een advies op maat worden beide invalshoeken gecombineerd en verder uitgediept.

We geven niet alleen praktische tips en suggesties voor de korte termijn. Ook aanknopingspunten voor het verder uitwerken van je mobiliteitsbeleid en -strategie voor de (middel)lange termijn. Ideaal dus voor werkgevers die behoefte hebben aan een stapje verder en dieper kijken.

5 doelen voor fietsstimulering

Mooi dat je nu weet hoe je aan de start verschijnt, maar waar wil je naartoe? Weten waar de finishvlag voor de fiets in jullie organisatie hangt, helpt je te bepalen wanneer je het beste welke middelen kunt inzetten om fietsen succesvol te stimuleren. Bepaal van tevoren wat je wilt bereiken met fietsstimulering. En zorg dat je aansluit bij de doelen van je organisatie. Dit zijn 5 veel voorkomende organisatiedoelen voor fietsstimulering.

#1 Bereikbaarheid en parkeren

Ervaren jouw medewerkers (dagelijks) hinder van files van en naar het werk? Kost dit energie, tijd en dus geld? Of zou je graag zien dat de dure vierkante meters van jullie parkeerplaats (deels) een andere bestemming krijgen (zoals een mooie groenstrook of aantrekkelijke buitenwerkplek)? Of is het al zo erg dat je de auto’s niet eens fatsoenlijk meer kwijt kunt op je eigen terrein en is foutparkeren aan de orde van de dag? Hoe meer mensen je kunt overtuigen om de auto (soms of vaker) in te ruilen voor de fiets, hoe effectiever jij bijdraagt aan het bereiken van de bereikbaarheid- en parkeerdoelen van jouw organisatie.

#2 Gezondheid en vitaliteit

Staan fitte en vitale medewerkers bij jou hoog in het vaandel? Realiseer je je dat ‘sitting the new smoking’ is? Erken je dat medewerkers om hard te kunnen werken sterk en fit moeten zijn? Of ruimte in hun hoofd nodig hebben om tot die creatieve oplossingen te kunnen komen? Bied jouw medewerkers de mogelijkheid om dagelijks, regelmatig of incidenteel de fiets van en naar het werk te pakken.

#3 Duurzaamheid/milieu/energie/CO2

Wil jouw organisatie een actieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van ons land? En staan daar in het business plan misschien wel concrete doestellingen over, bijvoorbeeld in termen van duurzaamheid, energiegebruik en CO2-footprint? Met meer mensen op de fiets lever je altijd een positieve bijdrage aan het realiseren van deze doelen en dus aan een betere wereld.

# 4 Kosten

Hoeveel geld gaat er in jouw (lease)wagenpark zitten? En hoeveel dure zakelijke ritten worden er in jouw organisatie gedeclareerd en vergoed? Op welk bedrag kom jij uit als je alle directe en indirecte, zichtbare en onzichtbare van het reizen met de auto afzet tegen de kosten die je moet maken, om (meer) medewerkers (meer) te laten fietsen? Sla de rekenvoorbeelden er maar op na: fietsen is bijna altijd goedkoper dan autorijden.

#5 Aantrekkelijk werkgeverschap

Ben jij verwikkeld in een ‘war for talent’? Moet je alle zeilen bijzetten om te zorgen dat talentvolle mensen kiezen voor jouw organisatie en niet tekenen bij de concurrent? Gebruik jouw aandacht voor de fiets als prima mobiliteitsoplossing dan richting nieuwe medewerkers om je te onderscheiden. En vergeet je huidige medewerkers niet: een duidelijke koppeling tussen je fietsstimuleringsbeleid, werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden maakt dat je voor hen een aantrekkelijke werkgever bent en blijft.


Lees verder bij fase 2: Als je aan de gang gaat

Meer weten?

Ons Brabant Fietst en het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) helpen je om efficiënt aan de slag te gaan met fietsstimulering. Wil je als ondernemer aan de slag met de werknemersenquête of benchmark fiets? Heb je behoefte aan een advies op maat? Neem dan contact op met Jolanda Smit, fietsregisseur van het Brabant mobiliteitsnetwerk. Of bel: 085-0220213.

Neem contact op

Fietsregisseur Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn)
loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Sjees Gangmakers gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.